• Gallery Giardino

  • Sculpturegarden Giardino

  • Giardino @ Kruisheren

  • Giardino @ Neercanne

  • Giardino @ St.Gerlach

  • Have a nice chat

  • Monumental art

Lies Arnold

Haar beleving bij het beeldend vormen kan men samenvatten als een voortdurend
zoeken en aftasten om datgene weer te geven wat is haar gedachten aanwezig is.

Het is haar intentie om gevoel zodanig in materie om te zetten dat emotie,
spanning en rust aanwezig zijn, zichtbaar worden. Om door middel van vorm, beweging en kleur de mens weer te
geven, is voor haar een uitdaging en blijft fascineren.

Beweging en communicatie spelen een belangrijke rol in haar werk. Haar “mensen”
zijn veelal sterk gestileerd. Zij wil door soberheid een maximum aan zeggingskracht oproepen, om zo tot een
pure benadering te komen.